By Rio Dejunero On 1:45 AM | Categorized As | With
Uploaded with ImageShack.usPhần 1: Những người lịch sự Trấn Thành, Hạnh Thúy, Nhật Cường, Anh Đức,.....

Phần 2: Thằng tài lanh (gồm 7 tiểu phẩm hài).

- Thằng tài lanh phá án: Phi Phụng, Thụy Mười, Phương Dung

- Quân sư tài lanh

- Thằng tài lanh ăn cóc và Thằng tài lanh chơi game

- Thằng tài lanh giúp bạn 1, 2, 3

1Link:http://ryushare.com/264a2b8c1462/TranThanh2012.isoisoor

Nếu bạn không muốn đợi 60s trước khi download trên Ryushare.com hãy đăng ký một account free tại đâyPart 1: http://ryushare.com/2733003124cb/TranTha

Part 2: http://ryushare.com/281bd4d634bf/TranTha

Part 3: http://ryushare.com/281bd4d634c1/TranTha

Part 4: http://ryushare.com/2904a97b4437/TranTha

Part 5: http://ryushare.com/2904a97b4433/TranTha

Part 6: http://ryushare.com/2733003124cc/TranTha

Part 7: http://ryushare.com/2904a97b4435/TranTha

Part 8: http://ryushare.com/29ed7e2053a9/TranTha

Part 9: http://ryushare.com/281bd4d634c2/TranTha

Part 10: http://ryushare.com/2733003124c8/TranTha

Part 11: http://ryushare.com/281bd4d634be/TranTha

Part 12: http://ryushare.com/256156e703d7/TranTha